Het is onze droeve plicht u te moeten berichten dat onze collega marinier commando Theo J. Gaal
op 20 mei 2020 onverwacht is overleden.

∗  Blerick 12 februari 1941                        †   Boekend 20 mei 2020

De uitvaart heeft op 28 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Dat hij in vrede moge rusten.

 

Namens het bestuur IMC.