Het is onze droeve plicht u te moeten berichten dat onze collega en IMC-lid Marinier Commando De heer

Peter A.K. de Graauw

op vrijdag 2 oktober 2020 j.l. is overleden

* ‘s-Hertogenbosch 16 februari 1946             † 2 oktober 2020

De crematie zal in besloten familiekring plaatsvinden.

Het bestuur Identiteitsgroep Marinier Commando wensen de nabestaanden en vrienden veel steun en sterkte toe bij het

dragen van dit verlies.