De Marinier Commando kent Ereleden.

Sergeant Majoor der Mariniers  b.d. Rinus Isken