Huishoudelijk reglement IMC

Huishoudelijk reglement

Art. 1.  Begrippen
De Identiteitsgroep Marinier Commando (IMC) is een zelfstandige groep, binnen de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM).
A   De IMC valt onder het bestuur van de vereniging COM, waardoor de statuten van de vereniging COM van toepassing zijn.
B   De leiding van de IMC berust bij het bestuur van de IMC.
C   Het huishoudelijk reglement (HR) van de IMC mag niet in strijd zijn met de statuten van het COM en wordt ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur van het COM.
D   Een afgevaardigde van het bestuur IMC heeft zitting in de Raad van Afgevaardigden van het COM.
E   De vergadering van de identiteitsgroep is de algemene ledenvergadering (ALV) van de IMC.
F   Een marinier commando is een oud – of actief dienende marinier, die de opleiding tot commando met goed gevolg heeft afgerond in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk

Klik hier voor de officiële versie