Lidmaatschap IMC

Lidmaatschap IMC

Lid worden van het IMC (identiteitsgroep Marinier Commando) kan alleen als de Commando Opleiding in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk met succes is afgerond. Bij aanmelding kan het bestuur van het IMC daarover nadere vragen stellen.

Daarnaast is het lidmaatschap van het COM verplicht.
Ga naar COM Lid worden: https://contactoudmariniers.com/lid-worden

Inschrijfformulier Marinier Commando Nederland/ Verenigd Koninkrijk.
Het ingevulde inschrijfformulier kunt u sturen naar onze secretaris: m.j.vereijken@vpmail.nl
Klik hier voor het inschrijfformulier:

Contributiebijdrage

IDENTITEITSGROEP MARINIER COMMANDO/ COM-NL.

De contributiebijdrage voor het lidmaatschap met betrekking tot het IMC is gesteld ad €10,00 per jaar.
De contributiebijdrage kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer.
IDG Marinier Commando: IBAN: NL94 INGB 0007 0514 89 t.n.v. Contact Oud Mariniers / IMC.